ponedeljak, maj 17, 2021
Serbian (RS)English (UK)
   
Text Size

Search engine...

Koje su jedinstvene prednosti mrežnog marketinga u odnosu na klasično privatno preduzetništvo?

Poslovni poduhvat kroz mrežni marketing je vaše privatno preduzetništvo. Vaša potrošačka mreža je vaša privatna kompanija. Vi niste zaposleni u kompaniji sa kojom sarađujete, već ste sa njom ravnopravni i nezavisni partner.

Ovo preduzetništvo ima sledeće prednosti:

* Nije potreban početni kapital niti prethodno iskustvo (=minimalan rizik)
* Nije potreban poslovni prostor niti zapošljavanje radnika.
* Ne postoji određeno radno vreme
* Radite se sa kim želite.
* Omogućava ispunjenje i najsmelijih snova o boljem životu tako što se pomaže drugima da ostvare uspešan život.
* Istovremeno svako dobija neophodnu pomoć od osoba koje su već ostvarile uspeh u poslu i direktno su zainteresovani i za uspeh svojih saradnika,
* Zarađuje se dok se uči.
* Otvara vrata pune slobode(finansijska, vremenska, lično preduzetništvo)
* Obezbeđuje trajnu(pasivnu) zaradu
* Omogućava proširivanje kruga prijatelja i poznanika i uspostavljanje kvalitetnih međuljudskih odnosa.
* Omogućava razvoj ličnosti, proširuje znanja i otkriva skrivene potencijale svakog pojedinca podstičući njihov razvoj kroz timsku saradnju.
* Jednostavna tehnika rada koju svako može da savlada za kratko vreme.
* Nije potrebno voditi računa o administrativnim i knjigovodstvenim poslovima jer to firma obavlja za nas.
* Sa prosečnim radom u mrežnom marketingu tokom pet godina, u proseku se ostvaruju veći prihodi, nego sa značajnijm angažovanjem u drugim privatnim preduzetništvima.
* Novac zarađen u mrežnom marketingu može da se investira u druge aktive(pasivne prihod) i time povećavaju ukupni prihod.

Plaćeni oglasni web links prostor za privatne i komercijalne sajtove... Rezervišite odmah!

Umotvorine

Important: Pazite na misli, one postaju reči. Pazite na reči, one postaju dela. Pazite na dela, ona postaju navike. Pazite na navike, one postaju karakter. Pazite na karakter, on postaje vaša sudbina.